Ճշգրիտ լիսեռի մասեր

Մասերը հիմնական տարրերն են, որոնք կազմում են մեքենան և անբաժանելի առանձին մասերն են, որոնք կազմում են մեքենան և մեքենան:

Մասերը ոչ միայն կարգապահություն են տարբեր սարքավորումների մեխանիկական հիմնական մասերի հետազոտման և նախագծման համար, այլ նաև ընդհանուր տերմին մասերի և բաղադրիչների համար:

Տարբեր սարքավորումների մեխանիկական հիմնական մասերի հետազոտությունն ու ձևավորումը նաև ընդհանուր տերմին է մասերի և բաղադրիչների համար: Մասերի հատուկ բովանդակությունը որպես կարգապահություն ներառում է.

1. Մասերի (մասերի) միացում. Ինչպիսիք են պարուրակային միացում, սեպային միացում, փին միացում, բանալիների միացում, գծային միացում, միջամտության հարմարանք, առաձգական օղակի միացում, գամում, եռակցում և սոսնձում և այլն:

2. Գոտի շարժիչ, շփման անիվի շարժիչ, առանցքային շարժիչ, ներդաշնակ շարժիչ, փոխանցումատուփ, պարանաշար, պտուտակահան և այլ մեխանիկական շարժիչներ, որոնք փոխանցում են շարժում և էներգիա, ինչպես նաև լիսեռի համապատասխան զրոներ, ինչպիսիք են շարժիչ լիսեռները, կցորդիչները, ճարմանդները և արգելակները: (մաս.

3. Աջակցող մասերը (մասերը), ինչպիսիք են առանցքակալները, պահարանները և հիմքերը:

4. Քսայուղային համակարգ և կնիք և այլն՝ քսման ֆունկցիայով:

Precision Shaft Parts

5. Այլ մասեր (մասեր), ինչպիսիք են զսպանակները: Որպես կարգապահություն, մասերը սկսվում են ընդհանուր մեխանիկական դիզայնից և համակողմանիորեն օգտագործում են տարբեր հարակից առարկաների արդյունքները՝ ուսումնասիրելու տարբեր հիմնական մասերի սկզբունքները, կառուցվածքները, բնութագրերը, կիրառությունները, խափանման եղանակները, կրող հզորությունը և նախագծման ընթացակարգերը. ուսումնասիրել նախագծման հիմնական մասերի տեսությունը, մեթոդները և ուղեցույցները, և այդպիսով ստեղծել իրականության հետ համակցված առարկայի տեսական համակարգ, որը դարձել է մեքենաների հետազոտության և նախագծման կարևոր հիմք:

Մեքենաների ի հայտ գալուց ի վեր եղել են համապատասխան մեխանիկական մասեր։ Բայց որպես դիսցիպլին մեխանիկական մասերը առանձնացված են մեխանիկական կառուցվածքից և մեխանիկայից։ Մեքենաշինության արդյունաբերության զարգացման, դիզայնի նոր տեսությունների և մեթոդների, նոր նյութերի և նոր գործընթացների առաջացումը, մեխանիկական մասերը թեւակոխել են զարգացման նոր փուլ: Տեսությունները, ինչպիսիք են վերջավոր տարրերի մեթոդը, կոտրվածքների մեխանիկա, էլաստոհիդրոդինամիկ քսում, օպտիմալացման ձևավորում, հուսալիության դիզայն, համակարգչային նախագծում (CAD), ամուր մոդելավորում (Pro, Ug, Solidworks և այլն), համակարգի վերլուծության և նախագծման մեթոդաբանությունը աստիճանաբար ուսումնասիրության համար են: և մեխանիկական մասերի ձևավորում: Բազմաթիվ առարկաների ինտեգրման իրականացումը, մակրո և միկրո ինտեգրումը, նոր սկզբունքների և կառուցվածքների ուսումնասիրությունը, դինամիկ դիզայնի և դիզայնի օգտագործումը, էլեկտրոնային համակարգիչների օգտագործումը և դիզայնի տեսությունների և մեթոդների հետագա զարգացումը կարևոր միտումներ են: այս կարգապահության զարգացման գործում:

Մակերեւույթի կոշտությունը կարևոր տեխնիկական ցուցանիշ է, որն արտացոլում է մասի մակերեսի մանրադիտակային երկրաչափական ձևի սխալը: Դա մասի մակերեսային որակի փորձարկման հիմնական հիմքն է. ողջամտորեն ընտրված է, թե ոչ, ուղղակիորեն կապված է արտադրանքի որակի, ծառայության ժամկետի և արտադրության արժեքի հետ: Մեխանիկական մասերի մակերևույթի կոշտության ընտրության երեք եղանակ կա՝ հաշվարկման մեթոդ, փորձարկման և անալոգիայի մեթոդ: Մեխանիկական մասերի նախագծման մեջ սովորաբար օգտագործվում է անալոգիա, որը պարզ է, արագ և արդյունավետ: Անալոգիայի կիրառումը պահանջում է բավարար տեղեկատու նյութեր, և գոյություն ունեցող մեխանիկական նախագծման տարբեր ձեռնարկներ տրամադրում են ավելի համապարփակ նյութեր և փաստաթղթեր: Սովորաբար օգտագործվում է մակերեսի կոշտությունը, որը համապատասխանում է հանդուրժողականության մակարդակին: Նորմալ պայմաններում, որքան փոքր են մեխանիկական մասերի ծավալային հանդուրժողականության պահանջները, այնքան փոքր է մեխանիկական մասերի մակերեսային կոշտության արժեքը, սակայն դրանց միջև չկա ֆիքսված ֆունկցիոնալ հարաբերություն: 

Օրինակ՝ որոշ մեքենաների, գործիքների, ձեռքի անիվների, սանիտարական սարքավորումների և սննդի մեքենաների բռնակները որոշակի մեխանիկական մասերի փոփոխված մակերեսներ են: Նրանց մակերեսները պետք է սահուն մշակվեն, այսինքն, մակերեսի կոշտությունը շատ բարձր է, բայց դրանց ծավալային հանդուրժողականությունը շատ պահանջկոտ է: ցածր. Ընդհանուր առմամբ, չափերի հանդուրժողականության պահանջներով մասերի հանդուրժողականության մակարդակի և մակերեսի կոշտության արժեքի միջև կա որոշակի համապատասխանություն: